Požeminė hidroizoliacija

GISCOSA kompanija išrado pilną spektrą hidroizoliacinių sistemų, naudojant EPDM - kaučiukinę membraną Giscolene: adgezijas, mastikus ir didelį kiekį kitų papildomų produktų.

Medžiagos

"Nulinių ciklų" pastatų ir požeminių vietų hidroizoliacijai GISCOSA rekomenduoja naudoti Giscolene-150 membraną. Ją gali tiekti standartiniais 1,5 m pločio rulonais, o taip pat plačių dangų pavidalu (nuo 3 iki 15 m), gaunamų iš standartinių rulonų vulkanizavimo būdų, gamyklos sąlygomis.

Darbo patogumui su hidroizoliaciniu pagrindu arba požeminėms vietoms mes rekomenduojame naudoti dangas, kurių paviršių plotis ne didesnis 350 m2 (dangas 15 m  x 25 m arba 12 m x 30 m) priklausomai nuo projektų sąlygų  ir galimybę įsigyti reikiamas mechanizavimo medžiagas statybos aikštelėje. Rekomenduojama apsaugoti šia membraną įklojant geotekstilę, kurios plotis 220 - 250 g/m2.

Rekomenduojama daryti visus sujungimus grunto priemonėmis pagalba ir butilinės plėvelės (vulkanizuotos arba termiškai apdirbtos) arba su Giscotherm technologijos pagalba.

Apie klijavimo būdus ir montavimo plėveles žiūrėti skyriuje Produkcija.

Membranos pagrindo paruošimas

Generalinis darbų vykdytojas yra atsakingas už pagrindo paruošimą, kuris vėliau klojamas ant membranos paviršiaus.

Prieš pradedant darbuotis, asmuo, kuris užsiima membranos montavimu, turi apžiūrėti visą paviršių, ant kurio paskui bus montuojama hidroizoliacinė sistema. Turi būti pašalinti visi defektai, o tai pat visos neadekvačios sąlygos, kurios gali blogai paveikti hidroizoliacinės sistemos montavimą.

Hidroizoliacinių sienų montavimas pagrindu prasideda nuo paties apatinio taško darbo paviršiaus. Ant paviršiaus, 1% kampu sujungiami siūlai turi būti pakloti paraleliai paviršiaus kampui. Danga, kurią galima naudoti hidroizoliacinių sistemų pagrindu EPDM kaučiuko membranos turi būti švari, sausa, be aštrių kampų, alyvų ir kitų medžiagų, kurios gali pažeisti EPDM kaučiuko membraną Giscolene.

Hidroizoliacijos pagrindo charakteristika

Mechaninės pagrindo savybės, ant kurių bus montuojama hidroizoliacijos sistema (jos stiprumas ir tvirtumas prie bet kokių sąlygų), svarbu žinoti informaciją apie vandens praleidžiamumą ir geologiniu sluoksnių storių, esančius po hidroizoliacine danga.

Pagrindinis architektas ir generalinis darbų vykdytojas turi turėti visą informaciją apie techninę pagrindo būseną, kad galėtų pateikti apskaičiavimus planuojamosios konstrukcijos naudojimui ir garantuoti hidroizoliacijos įrengimą.

Požeminių vandenų lygis

Nedidelis požeminių vandenų gylis, jei yra nuslinkimas gali suteikti papildomų problemų projekto vykdymo metu. Tokie sunkumai projekto vykdymo procese galimi atsiradus slėgio pasipriešinimui arba nuo atraminės dangos reakcijos.

Svarbu turėti tikslią informaciją apie požeminių vandenų kiekį ir lygį. Kartais naudojama drenažinė sistema, taip pat ir dujoms.

Membranos montavimas

Pagrindas - horizontalus paviršius.

Reikia pakloti kaučiuko membrana Giscolene paviršiuje, netempiant jos. Membraną palikite tokioje padėtyje mažiausiai vienai valandai ir tik paskui galite pradėti montuoti siūles.

Sujungimas (klijavimas, vulkanizavimas) bus daromas vėliau užleidimui. Po to įsitikinkite, kad membrana tinkamai išsilygino, sudėkite membranos lapus taip, kad laisvas kraštas vieno lapo atsirastų virš kito krašto 10-12 cm užleidimui (sudėtos dangos turi buti maksimaliai ištiesintos).

Dulkių ir nešvarumų nuvalymas

Išvalykite šepečiu siūlės vietą viršutinio ir apatinio membranos lapo su tikslu, kad jie būtų išvalyti nuo įvairiausių nešvarumų.

Sujungimo sistemų naudojimas

Siūlome naudoti vieną iš dviejų sujungimo sistemų: kaučiuko membrana Giscolene reikia padėti paviršiuje jos netempiant. Palikti ją tokioj būsenoje mažiausiai vienai valandai ir tik po to reikia pradėti siūlių montavimo darbus. Sujungimas (klijavimas, vulkanizacija) turės būti atliekamas su užleidimu. Po to, kai įsitikinsite, kad membrana galutinai išsitiesino, laisvą kampą reikia vieno lapo padėti ant kito lapo krašto  10-12 cm paliekant užleidimui. Išvalykite šepečiu siūlės vietą viršutinio ir apatinio membranos lapo, kad būtų  išvalyti nuo įvairiausių nešvarumų.

Siūlome  naudoti vieną iš dviejų sujungimo sistemų: sujungimas adhezijos pagalba Vnaxlest sujungimui SA-008, ir juostas, jungimams su karštu sutvirtinimu B.T.S.

Pagrindas - vertikalus paviršius.

Membranos klojimas ant vertikalaus paviršiaus

Tvirtinkite Giscolene membrana virš vertikalios dangos ir priklijuokite viršutinę dalį membranos, paskui priklijuokite ją po visą perimetrą (minimumas 40-50 cm nuo krašto) arba klijuokite visą membraną (100%).

Hidroizoliacinės membranos kraštas turi klijuotis ant 40-50 cm minimumo gruntinių vandenų lygio.

Sienos hidroizoliacijos metu, paviršius turi būti švarus. Jeigu, dengiama danga dedasi ant akmeninės dangos, betono, medžio arba kita danga, kuri nepasiduoda adhezijų skaidiklių poveikiui, tai greitam ir ekonomiškam montavimui naudojama montavimo adhezija BA-007;

Jei sienos yra aukštos arba vienos iš pateikt apačioje (lentelėje) sąlygų reikia taip pat papildomų membranos tvirtinimo įrengimų, metalines suveržimo padangos.

Sienos aukštis Papildomas tvirtinimas
ne daugiau 1,5 m be tvirtinimo
1.5 - 3.0 m 1,5 m aukštyje
daugiau 3.0 m kiekvienam metre

Nepriklausomai nuo sienos aukščio, nereikia naudoti papildomų sujungimų tuo atveju, jei kartu su sujungimo naudojimu ant išorinės sienos pusės, jos išorinė danga padengta žvyru, arba kita medžiaga.

Priklausomai nuo medžiagos-papildiklio sudėties ir krovimo aukščio, membrana turi būti apsaugota nuo galimų plyšimų, kurie gali būti veikiami kažkokių papildikliu arba aukščiau nurodytų medžiagų.