Pasidaryk lagūną pats

1.Iškasama 200 cm gylio duobė ir papildomai 10 cm gylio, kad būtų galima suformuoti smėlio ar žvyro pasluoksnį. Atminkite, jog duobės gylis privalo būti žemesnis nei tvarto, kad srutos galėtų lengvai sutekėti į duobę. Įsitikinkite, kad duobės dydis – toks, kokį norite uždengti. Duobės kraštai turėtų būti su nuolydžiu 45° kampu.01

2.Išlyginkite dugną ir šlaitus, pašalindami visus aštrius akmenis, šaknis ir visą kitą, kas galėtų pažeisti klojamą EPDM membraną. Suformuokite išlyginamąjį sluoksnį smėlio arba smulkaus žvyro pagalba. Jeigu įrengimo vietoje yra aukšti gruntiniai vandenys arba labai drėgnas dirvožemis aplink rezervuarą reikia įrengti drenažo sistemą.02

3.Suvyniotas EPDM membranos rulonas padedamas ant vieno duobės krašto ir išvyniojamas išilgai visos lagūnos.03

4.3 – 4 darbininkai išskleidžia membraną per visą lagūnos plotą. Įsitikinkite, kad EPDM membrana paklota teisingai t.y. lagūnos kraštų matmenys atitinka membranos matmenis.04

5.Išlyginkite visas susidariusias raukšles bei klostes. Laikinai prispauskite kraštus. Kai dalinai užpildysite lagūną tuomet bus galima membranos kraštus užpilti dirvožemiu arba velėnos sluoksniu.05

6.Rampos ar tilto statybai naudokite kreozotu impregnuotą medieną. Įrenkite betono plokštę po siurbliu ir besisukančiomis mentimis, kad krentantis siurblys ar sukelti sukūriai nepažeistų membranos.06

7.Užbaigus įrengti rezervuarą aptverkite jį 120 - 180 cm aukščio tvora per visą perimetrą. Mėšlas dažnai maišomas prie traktoriaus sumontuotu maišikliu. Tam įrengiama estakada mėšlavežei privažiuoti.07

 
Upload files...